☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 25.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 126/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 126/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń.zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) Pani Anna Jurkowska – Kierownik Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
2) Pan Mariusz Ziółkowski – Inspektor w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
3) Pan Marek Pogorzelski - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”.
§2. Do zadań Komisji należy:
1) analiza złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia,
2) przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii, co do złożonych ofert, rekomendacji, co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Mariusz Ziółkowski
(2020-08-27)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2020-08-28 15:54:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-08-28 15:56:23)
 
 
liczba odwiedzin: 13938628

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X