Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie  Nr 128/2020

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie:  udzielania pierwszej pomocy       

Na podstawie art. 2071 § 1 pkt. 3 lit. „a” ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. DzU.2020.1320,ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU.2020.713) zarządzam, co następuje:

  

§1. Wyznaczam pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim do udzielania pierwszej pomocy, w osobach:

 

  1. Bartosz Rogiński  ……………………………...…, pok. 401, tel.: 22/51 22 233,
  2. Marek Pogorzelski …………………………….…, pok. 212, tel.: 22/51 22 132,
  3. Małgorzata Mikuszewska …………………….., pok. 226, tel.: 22/51 22 294,
  4. Ewa Pałac…………………………, pok. 313, tel.: 22/51 22 251,kom.: 666843 441,
  5. Mariusz Ziółkowski ………………………….…, pok. 122, tel.: 22/51 22 161,
  6. Małgorzata Wójcik ………, pok. 221, tel.: 22/51 22 296, kom.: 505 584 361,
  7. Adam Bandera ……………………………………, pok. 301, tel. kom.: 791 023 560.

 

§ 2

 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3

 

§3. Traci moc Zarządzenie nr 167/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 października 2017r.

 

§ 4

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA

Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Ewa Pałac
(2020-08-28)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-09-07 15:19:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-09-07 15:24:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki