Zarządzenie nr 125/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21.08.2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

ZARZĄDZENIE NR  125/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 21.08.2020 roku

 

 

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego  zadania inwestycyjnego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” (tj.: Dz. U. 2020 poz. 1333), zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję komisję odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego – osiedle Centrum” dla realizowanych umów WPI.272.1.9.2020, WPI.272.1.10.2020, WPI.272.1.11.2020, WPI.272.1.12.2020 oraz WPI.272.1.13.2020 z dnia 02.06.2020, w następującym składzie:

 

  1. Pani Hanna Owocka            - przewodniczący komisji,
  2. Pan Marzena Kłosiewicz        - zastępca przewodniczącego komisji,
  3. Pan Mariusz Przybylski        - inspektor nadzoru inwestorskiego

 

- przy udziale Wykonawcy – Piotra Morawskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OK-BUD, Piotr Morawski, ul. Warszawska 103, 05-190 Nasielsk.

 

    § 2. Komisja rozpocznie swoje czynności w dniu 24 sierpnia 2020 roku i zakończy pracę protokołem odbioru końcowego, oddzielnie dla każdej wymienionej w §1 umowy.

  

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz 

/-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Marzena Kłosiewicz
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-09-08 12:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-09-08 12:51:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki