Zarządzenie nr 117/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dn. 11 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020r. poz. 713) art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) w związku z § 10 Instrukcji organizacyjnej do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie Nr 91/2020 r. Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 Czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymuje brzmienie:

„Jako Gminny Komisarz Spisowy wyznaczam spośród składu osobowego Gminnego Biura Spisowego na niżej wymienione funkcje:

  1. Jacek Kowalski – Gminny Komisarz Spisowy;
  2. Sebastian Nowakowski – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, Koordynator Gminnego biura Spisowego;
  3. Agnieszka Grzelak – Członek Gminnego Biura Spisowego.”

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Maciej Dąbrowski
(2020-08-11)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-09-10 16:03:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-09-10 16:13:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki