ZARZĄDZENIE nr133/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 10.09.2020 r.

 

w sprawie: przyznania stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki ( Dz. U. Woj.. Maz. Nr 70 poz. 2243, z 2012 r. poz. 4025, z 2013 r. poz. 9982, z 2014 r. poz. 9380, z 2015 r. poz. 3530, poz. 9250, z 2017 r. poz. 3121 i z 2018 r. poz. 3005 i poz. 12960), zarządzam co następuje:

 

§1 1. Przyznaję stypendia miesięczne za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. (II półrocze),  zawodnikom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

     2. Przyznaje nagrody jednorazowe zawodnikom wymienionym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

         Dyrektor NOSiR                                                                                         BURMISTRZ

/ - /  mgr Dariusz Wąsiewski                                                                           / - / Jacek Kowalski

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 133/2020 z dnia 10.09.2020 r.

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Kwota

TENIS STOŁOWY

1

 

700

2

 

600

3

 

600

4

 

600

PŁYWANIE

5

 

200

TENIS ZIEMNY

6

 

2500

BOKS

7

 

700

8

 

700

9

 

700

10

 

700

11

 

1000

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

12

 

200

13

 

100

14

 

200

15

 

200

16

 

200

17

 

200

18

 

200

19

 

200

PIŁKA SIATKOWA JUNIORKI

20

 

100

21

 

100

22

 

100

23

 

100

24

 

100

25

 

100

26

 

100

27

 

100

28

 

100

PIŁKA SIATKOWA SENIORKI

29

 

2200

30

 

2200

31

 

1800

32

 

2200

33

 

1800

34

 

2200

35

 

2200

36

 

2500

37

 

3000

38

 

2200

39

 

1800

40

 

2000

41

 

400

KAJAKARSTWO

42

 

200

43

 

200

44

 

200

45

 

3500

PIŁKA NOŻNA

46

 

250

47

 

4000

48

 

1500

49

 

2900

50

 

3500

51

 

500

52

 

1200

53

 

4000

54

 

3500

55

 

1500

56

 

3500

57

 

4000

58

 

1500

59

 

2000

60

 

300

61

 

3550

62

 

300

63

 

 

4000

64

 

 

600

65

 

 

3800

66

 

 

3600

KOSZYKÓWKA

67

 

700

 

                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                         / - / Jacek Kowalski

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr133/2020

z dnia 10.09.2020 r.

 

L.p.

Imię i nazwisko

Kwota

1

 

1500

2

 

4000

 

                                                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                                         / - / Jacek Kowalski

 

 

 

 

Wytworzył:
Dariusz Wąsiewski
(2020-09-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-09-29 12:41:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-09-29 12:44:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki