☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowa kwota dotacji

Nowy Dwór Mazowiecki, 27.10.2020r.

WES.3032.5.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) w związku z art.43 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3  Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że obliczona na dzień 30.09.2020r. zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla:

- przedszkoli wynosi - 13.391,16 zł., czyli 1.115,93 zł. miesięcznie,

- przedszkoli niepublicznych wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji, czyli 836,95 zł. miesięcznie,

- niepublicznych punktów przedszkolnych wynosi 40% podstawowej kwoty dotacji, czyli 446,37 zł. miesięcznie,

- niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej kl. I-III równa się kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, czyli 6.215,35zł, czyli 517,95 zł miesięcznie.

- niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej kl. IV równa się kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, czyli 5.844,71zł, czyli 487,06 zł miesięcznie.

Kwota subwencji, jaka będzie przekazywana na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wynosi 4.514,20 zł. (autyzm, niepełnosprawność sprzężona), 1.710,65 zł. (niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym), 1.378,02 zł. (niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja; niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim), kwota dotacji dla ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 399,15 zł. Kwota na ucznia niepełnosprawnego w szkole (autyzm) 5032,15 zł. Kwoty zostały wyliczone na podstawie otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej, jaką Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało z budżetu Państwa.          

Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2020r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 760, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych wynosi 20,67, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 20,67.

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Sekretarz

Wytworzył:
Marta Więch
(2020-10-27)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-10-27 11:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-10-27 11:51:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156