Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, tj.) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 1. Dokonanie analizy stanu obiektu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

  1. Przeprowadzenie przez koordynatora ds. dostępności samodzielnego  audytu w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Termin realizacji: listopad 2020.
 1. Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie propozycji zmian w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej.

  1. Termin realizacji: listopad – grudzień 2020.
 1. Dokonane analizy treści informacji publikowanych na  stronach internetowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie dostępności cyfrowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  1. Termin realizacji: listopad – grudzień 2020.
 1. Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP, oraz stronie promocyjnej informacji o danych adresowych i kontaktowych osób i podmiotów zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. Termin realizacji: do dnia 20  listopada 2020r.
    
 2. Monitorowanie stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w razie konieczności opracowanie propozycji zmian we wszystkich trzech obszarach dostępności.

  1. Termin realizacji – bieżące monitorowanie.
    
 3. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami poprzez:

  1. wsparcie innej osoby, zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wprowadzenie takiej organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim , która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
  2. Termin realizacji – bieżące monitorowanie.
    
 4. Przekazanie do jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, pisma przypominającego o konieczności przygotowania raportów o stanie zapewnienia dostępności oraz opracowania  planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2020
    
 5. Bieżąca aktualizacja Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

  1. Termin realizacji – wg potrzeb.

 

Nowy Dwór Mazowiecki 30.10.2020

Opracował: Koordynator ds. dostępności - Sebastian Bańbura

 

Zatwierdził:

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Zatwierdzam

Wytworzył:
(2020-10-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-10-30 15:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-10-30 15:18:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki