Uchwała nr XVI/244/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r

UCHWAŁA Nr XVI/244/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 20 października 2020 r.

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.             

    
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r. poz.713/  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie wydzierżawienia na czas oznaczony do  3 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wyszczególnionych  w załączniku będącym integralną częścią niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 
§ 3.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 
Załącznik do Uchwały Nr XVI/244/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.
 

 

Lp.

Nr ew.. działki

Obręb

Położenie

Powierzchnia dzierżawy w m kw

Grunt przyległy/zieleń/

1.

64/5

11-04

Akacjowa

25

2.

17/3cz.

11-04

Akacjowa

37

3.

17/3cz

11-04

Akacjowa

72

4.

64/4cz.

11-04

Akacjowa

34

5.

64/4cz.

11-04

Akacjowa

40

6.

16/1

11-04

Akacjowa

50

7.

58/2, 54/3cz.

25/1

11-04

Akacjowa

33

24

8.

5/236

12-04

Baśniowa

50

9.

28/6

8-10

Górska

67

10.

20/2, 19/2

8-10

Górska

60

11.

19/2, 43/13

8-10

Górska

45

12.

23/10

12-04

Jasna

194

13.

33/2

4-01

Kopernika

149

14.

42/2, 42/3

5-04

Kossaka

62,5

15.

5/249cz.

12-04

Pileckiego

20

16.

5/87

12-04

Pileckiego

125

17.

83/3, 83/2

8-07

Nałęcza

46

18.

84/1

8-07

Nałęcza

14

19.

5/62cz.

12-04

Willowa

138

20.

6/24

4-02

Żołnierzy Września

160

Garaże

1.

23/189

8-09

Inżynierska

22

2.

23/159

8-09

Inżynierska

40

3.

35/50, 35/51, 39/22-39/41

8-07

Legionów

20

4.

78/1cz.

8-07

Legionów

20

5.

48

8-04

Mazowiecka

20

6.

43/11

8-04

Mazowiecka

20

7.

43/14

8-04

Mazowiecka

20

8.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

9.

43/13

8-04

Mazowiecka

20

10.

48

8-04

Mazowiecka

20

11.

43/35

8-04

Mazowiecka

24

12.

48

8-04

Mazowiecka

20

13.

48

8-04

Mazowiecka

20

14.

48

8-04

Mazowiecka

20

15.

20/36 z ter.wsp.

3-08

Obwodowa-przy Netii

27

16.

20/34 z ter.wsp.

3-08

Obwodowa-przy Netii

27

17.

20/75 z ter.wsp.

3-08

Obwodowa-przy Netii

27

18.

20/76 z ter.wsp.

3-08

Obwodowa-przy Netii

27

19.

2/73 z ter.wsp.

3-03

Obwodowa-przy klubie

19

20.

1

11-02

Nałęcza

40

21.

1

11-02

Nałęcza

40

22.

1

11-02

Nałęcza

40

23.

1

11-02

Nałęcza

40

24.

1

11-02

Nałęcza

40

25.

1

11-02

Nałęcza

40

26.

1

11-02

Nałęcza

40

27.

1/297 z ter.wsp.

10-01

Wojska Polskiego

33,73

26.

47/9 z ter.wsp.

8-07

Partyzantów

33,33

Pawilony

1.

23/38cz.

8-09

Boh.Modlina

70

2.

23/432cz.

8-09

Boh.Modlina

35

3.

15 cz.

33 cz.

8-08

8-07

Słowackiego

70

4.

41/12 cz.

12-02

Wojska Polskiego

25

 

Inny cel

1.

1/17

9-01

Boczna

384

2.

74cz.

8-05

Warszawska

28

3.

11/25 cz.

2-05

Gen.Thommee

148

Parkingi

1.

1/39cz.

2-06

Forteczna

4100

2.

6/5, 6/17

8-05

Magistracka

232,5

3.

32/2, 31/3cz.

8-04

Warszawska

540

Reklamy

1.

41/12

12-02

Wojska Polskiego

2,78

2.

41/12

12-02

Wojska Polskiego

8,40

3.

68/8

11-05

Wojska Polskiego

4,00

4.

10/13

72

3-07

8-05

29-Listopada

Zakroczymska

1,00

1,00

Ogródki działkowe

1.

10cz.

8-01

Targowa

264

2.

10cz.

8-01

Targowa

280

3.

10cz.

8-01

Targowa

500

4.

10cz.

8-01

Targowa

312

5.

10cz.

8-01

Targowa

500

6.

10cz.

8-01

Targowa

280

7.

3/11

8-02

Targowa

291

8.

44

8-04

Mazowiecka

250

9.

44

8-04

Mazowiecka

80

10

5/6

8-04

Mazowiecka

200

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-08 13:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-09 10:05:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki