Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Partyzantów 7
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
Tel/Fax. : (22) 775-27-30, 775-29-83
 
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 1. Dokonanie analizy stanu obiektu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
  1. Przeprowadzenie przez koordynatora ds. dostępności samodzielnego  audytu w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Termin realizacji: listopad 2020.

 

 1. Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie propozycji zmian w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej.
  1. Termin realizacji: listopad – grudzień 2020.

 

 1. Dokonane analizy treści informacji publikowanych na  stronach internetowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie dostępności cyfrowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  1. Termin realizacji: listopad – grudzień 2020.

 

 1. Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP, oraz stronie promocyjnej informacji o danych adresowych i kontaktowych osób i podmiotów zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.
  1. Termin realizacji: do 20  listopada 2020r.
 2. Monitorowanie stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w razie konieczności opracowanie propozycji zmian we wszystkich trzech obszarach dostępności.
  1. Termin realizacji – bieżące monitorowanie.

 

 1. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami poprzez:
  1. wsparcie innej osoby, zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wprowadzenie takiej organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim , która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
  2. Termin realizacji – bieżące monitorowanie.

 

 1. Przekazanie do jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, pisma przypominającego o konieczności przygotowania raportów o stanie zapewnienia dostępności oraz opracowania  planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  1. Do 31 grudnia 2020

 

 1. Bieżąca aktualizacja Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.
  1. Termin realizacji – wg potrzeb.

 

 1. Wdrażanie komponentu e-dostępność w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” polegające na systemie mikronawigacji po obiekcie Urzędu Miejskiego przy użyciu aplikacji mobilnej.
  1. Funkcjonalność systemu ma zostać uruchomiona w 2024 r.

 

 1. Opracowanie projektu remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim II pietro
  1. Termin realizacji wrzesień 2022

 

 1. Remont Pomieszczeń Kompleksowa modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z korytarzem w budynku Urzędu Miejskiego – Skrzydło A piętro II
  1. Sierpień 2023

 

Nowy Dwór Mazowiecki KWIECIEŃ 2023

Opracował: Koordynator ds. dostępności - Sebastian Bańbura

 

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2020-11-19)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-19 14:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2024-02-07 12:16:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki