Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 05 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 21 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.
 
§1. Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym, pakietem biurowym oraz zabezpieczeniem UPS; urządzeń wielofunkcyjnych; licencji oprogramowania do zdalnego zarządzania komputerami wraz z instalacją i konfiguracją", w następującym składzie:
1) Piotr Kirpsza - przewodniczący;
2) Dariusz Brzeziński - sekretarz;
3) Hanna Owocka - członek komisji (z-ca przewodniczącego);
4) Anna Sobczyńska - członek komisji (z-ca sekretarza).
5) Sławomir Lewandowski - członek komisji
 
§2.1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
 2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.
 
§3. Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
    Z up. BURMISTRZA
    Janusz Mikuszewski 
      Z-ca Burmistrza
 
Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2020-11-05)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-24 14:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-24 14:49:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki