XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (30 grudnia 2020)

Proponowany porządek obrad XVIII – Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020r. ( środa ) o godz. 10:00 w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu Jednostek Samorządu Terytorialnego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027 dla regionu Warszawskiego stołecznego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2021 – 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 w Nowym Dworze Mazowieckim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych (dwie wersje uchwały).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2021 – 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
13. Zamknięcie sesji.

Wytworzył:
Julita Michałowska
(2020-12-23)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-12-28 12:19:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-12-29 08:54:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki