☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowa kwota dotacji

Nowy Dwór Mazowiecki, 15.01.2021r.
 
 
WES.3032.1.2021
 

OGŁOSZENIE

 
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) w związku z art. 43 ust.1-3   Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że obliczona na dzień 10.01.2019r. zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla:
- przedszkoli wynosi – 11.837,28zł (986,44 zł. miesięcznie),
- przedszkoli niepublicznych wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji, czyli 739,83 zł.
- niepublicznych punktów przedszkolnych wynosi 40% podstawowej kwoty dotacji, czyli 394,58 zł. miesięcznie.
- niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej kl. I-III równa się kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, czyli 6.215,35zł, czyli 517,95 zł miesięcznie.
-niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej kl. IV równa się kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, czyli 5.844,71zł, czyli 487,06 zł miesięcznie.
- oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej wynosi 11.187,24 czyli 932,27 miesięcznie.
Kwota subwencji, jaka będzie przekazywana na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu,  w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wynosi 4.514,20 zł. (autyzm, niepełnosprawność sprzężona), 1.710,65 zł. (niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym), 1.378,02 zł. (niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja; niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim), kwota dotacji dla ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 399,15 zł. Kwota na ucznia niepełnosprawnego w szkole (autyzm) 5032,15 zł. Kwoty zostały wyliczone na podstawie otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej, jaką Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało z budżetu Państwa.
Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2020r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 760, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych wynosi 20,67, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 20,67.
 
 
 
Z up. Burmistrza Miasta
Jacek Gereluk
Sekretarz
 
Wytworzył:
Marta Więch
(2021-01-15)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-01-21 15:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-01-21 15:43:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380