☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2021

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Nowym Dworze Mazowieckim do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 31, art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)  oraz art.33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, zwanego dalej „spisem powszechnym”  na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Nowym Dworze Mazowieckim, zwane dalej „Gminnym Biurem Spisowym”.

2. Na zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego w mieście Nowy Dwór Mazowiecki wyznaczam Pana Jacka Gereluka – Sekretarza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

3. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą również następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:

a) Zenon Klimczewski – członek, pełniący funkcję Koordynatora gminnego;

b) Anna Jurkowska – członek;

c) Małgorzata Burzyńska – członek;

d) Jacek Kosiorek – członek;

e) Aneta Pielach-Pierścieniak – członek.

4. Do zadań członków Gminnego Biura Spisowego należy wykonywanie na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki prac spisowych i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia „spisu powszechnego” w 2021 roku.

5. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 2

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego do udzielania Gminnemu Biuru Spisowemu pomocy w realizacji wszystkich zadań.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2021-01-25)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-02-02 12:51:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-02-02 12:55:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156