Załatwianie spraw

Interesanci przyjmowani są w Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki  Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
w godzinach:
Poniedziałek  9- 16
Wtorek – piątek 8-16

Wszelkie skargi, wnioski i uwagi należy zgłaszać osobiście bądź korespondencyjnie na adres:
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki  Sp. z o.o.
Ul. Zakroczymska 30 lok. 118
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: energetyka@nowydwormaz.pl

Termin załatwiania spraw:
Wszelkie sprawy kierowane do Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki  Sp. z o.o. załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż miesiąc od daty wpływu. W przypadku niezałatwienia sprawy w/w terminie stosuje się przepisy kpa art. 36-38.

Wytworzył:
Anna Ibekwe
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2021-03-11 12:39:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2021-03-11 12:39:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki