XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (23 marca 2021)

Proponowany porządek obrad XX – Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim 23 marca 2021r. (wtorek) o godz. 10:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółów z XVII, XVIII i XIX Sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021 - 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki oraz jego jednostkom organizacyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2021 – 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Mazowiecka).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Przemysłowa).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.( Polska Spółka Gazownictwa)
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
19. Zamknięcie sesji.

Wytworzył:
Julita Michałowska
(2021-03-18)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2021-03-18 14:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2021-03-18 14:33:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki