☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowa kwota dotacji

Nowy Dwór Mazowiecki, 23.03.2021r.

WES.3032.3.2021

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) w związku z art. 43 ust.1-3 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że obliczona na dzień 23.03.2021r. zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla:
- przedszkoli wynosi – 12.351,24 zł. (1.029,27 zł. miesięcznie),
- przedszkoli niepublicznych wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji, czyli 771,95 zł.
- niepublicznych punktów przedszkolnych wynosi 40% podstawowej kwoty dotacji, czyli 411,71 zł. miesięcznie.
- niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej kl. I-III równa się kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, czyli 6.400,47 zł., czyli 533,37 zł. miesięcznie.
- niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej kl. IV równa się kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, czyli 6.067,38 zł., czyli 505,62 zł. miesięcznie.
- oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej 75% podstawowej kwoty dotacji, czyli 771,11 zł. miesięcznie.
Kwota subwencji, jaka będzie przekazywana na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wynosi 4.648,66 zł. (autyzm, niepełnosprawność sprzężona), 1.761,60 zł. (niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym), 1.419,06 zł. (niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja; niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim), kwota dotacji dla ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 411,04 zł. Kwota na ucznia niepełnosprawnego w szkole (autyzm) 5.182,03 zł. (kl.I-III) , 5.150,23 zł. (kl.IV). Kwoty zostały wyliczone na podstawie otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej, jaką Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało z budżetu Państwa. 
Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2020r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 768, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych wynosi 26, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 26.

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Jacek Gereluk
Sekretarz

Wytworzył:
Marta Więch
(2021-03-23)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2021-03-23 14:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2021-03-23 15:00:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380