☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 02.04.2021 r.

GP.6733.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 31.03.2021 r. wydana została dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, decyzja 3/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego napięcia w ul. Nowodworskiej i ul. Strażackiej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 530/1, 457/2, 457/7, 457/6, 467/6, 467/5, 457/5, 416/33, 457/3, 511/4 obręb 0061 Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Powyższa dokumentacja dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. 325A.

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania administracyjnego odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).

Zgodnie z art. 53 ust.6 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

 

/-/ z up. Burmistrza Miasta

Andrzej Szakuro – Naczelnik Wydziału GP

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2021-04-02)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-04-02 12:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-04-02 13:02:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380