☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.06.2021r.

GP.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dąbrowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym w przewodzi 0,5 MPa tj. gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40 mm o długości L=74,0 m na terenie działek ewidencyjnych o nr: 511/4, 527/13 obręb 0061 Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Spokojnej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń. Dokumentacja w niniejszym postępowaniu dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pokój 325A (tel. 22 51 22 212).

Podpisał:

Z up. Burmistrza

/-/ Andrzej Szakuro

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

i Planowani Przestrzennego

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2021-06-11)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-14 09:24:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-14 09:40:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380