☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXII/ 302 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXII/ 302 /2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2020, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/  302 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Zgodnie z art. 28 aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-15 13:27:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-15 13:42:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156