☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXII/303/2021 Rady Mejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXII/303/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu miasta za rok 2020.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270. ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-15 14:02:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-15 14:12:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156