☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXII/304/2021  RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305),  po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.,
 2. sprawozdaniem finansowym,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
 4. informacją o stanie mienia Miasta,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

§ 1Udziela się Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

§ 2.1Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 271. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
 2. sprawozdaniem finansowym;
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
 4. informacją o stanie mienia Miasta;
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-16 09:06:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-16 09:10:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156