☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr XXII/ 317 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała nr XXII/ 317 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8.marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 t.j.) oraz art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:

§ 1 Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 4 marca 2021 r przez Teresę Garland – Zaprzysiężonego  Prezydenta Obywatelskiej Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, nie zasługuje na uwzględnienie.

§ 2 Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3 O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2021 r wpłynęła do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną petycja wniesiona przez Teresę Garland – Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiej Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Konstytucja RP określa organy władzy publicznej i sposób ich wyboru (art. 8 i art. 87, art. 95 i n.  Konstytucji RP). Art. 235 Konstytucji RP określa tryb jej zmiany. W związku z powyższym Rada Miejska nie ma uprawnień do zmiany zapisów konstytucji i wyboru członków jakichkolwiek organów publicznych niezgodnych z Konstytucją RP.

W związku z powyższym petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-21 11:48:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-25 12:07:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156