☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr XXII/ 315 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r.

Uchwała nr XXII/ 315 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (  Dz. U. z 2020, poz. 713, 1378) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2020, poz. 1990,  z 2019, poz. 2020, z 2021 r., poz. 11 i poz. 234)  oraz art. 9 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176, z 2020 r., poz. 471)  – Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr ewid. 6/3 o pow. 0,1718 ha, 8/6 o pow. 0,4527 ha, 10/1 o pow. 0,1882 ha, 11/1 o pow. 0,1945 ha, 18/2 o pow. 0,0476 ha, 20/2 o pow. 0,0891 ha, 24/2 o pow. 0,0141 ha, 26/10 o pow. 0,5930 ha, 13/1 o pow. 0,0110 ha,  13/3 o pow. 0,0238 ha  obr. 30 8-04, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim ograniczonym prawem rzeczowym, tj. nieodpłatnym prawem użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz Stowarzyszenia Ogrodowego „PESTKA” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00012152/2, WA1N/00079746/0  oraz WA1N/00072656/3 przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych

§ 2Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-21 15:08:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-25 12:07:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156