☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 93/2021

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim
w 2021 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 maja 2021r.

2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 92/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2021 roku, ogłaszam wyniki konkursu:

1)     na zadanie: „Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.”:

a)    Stowarzyszeniu Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS”,

z siedzibą przy ul. Dębowej 18A,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tytuł zadania: „MRĄGOWO 2021 - stop uzależnieniom i stosowania przemocy”,

miejscowość wyjazdu: Mrągowo,

liczba uczestników: 92,

termin wyjazdu: 31.07 - 08.08.2021r.

udziela się dotacji w wysokości: 21 160,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100);

 

b)    Nowodworskiemu Klubowi Sportów Walki „Bastion”,

z siedzibą przy ul. Leśnej 4,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

tytuł zadania: „Stop uzależnieniom, wybierz sport”,

miejscowość wyjazdu: Wałcz,

liczba uczestników: 35,

termin wyjazdu: 08.08. - 14.08.2021r.

udziela się dotacji w wysokości: 6 699,97     zł (sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100);

 

c)    Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą przy ul. Piaskowej 4, 01-067 Warszawa,
jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca zadanie publiczne:

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Dwór Mazowiecki,

z siedzibą przy ul. Paderewskiego 22,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

tytuł zadania: „Harcerska Akcja Letnia 2021 - program profilaktyczny”,

miejscowość wyjazdu: Siemiany,

liczba uczestników: 26,

termin wyjazdu: 26.06. - 10.07.2021r.,

udziela się dotacji w wysokości: 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100);

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Ewa Boczkowska
(2021-06-25)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-25 15:32:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-30 15:35:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 15928908