Proponowany porządek obrad: XXV – Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 16 września 2021r. o godz. 10:00

Proponowany porządek obrad: XXV – Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 16   września  2021r. o godz. 10:00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej j Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Spółka    z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Tytusa Chałubińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej (Budynek A i B) w Nowym Dworze Mazowieckim.
 10. Podjęcie uchwały  sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klub Senior+" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na  lata  2021-2025 działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2021-09-15)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-09-15 12:23:32)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki