☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie zawiadamiające o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej oraz słupow

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.10.2021r.

GP.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE

o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się, iż

 w dniu 11.10.2021r. został zmieniony wniosek

przez Polską Grupę Energetyczną Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Klamę, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek ewidencyjnych o nr: 527/17, 527/6, 527/11, 527/12, 528/1, 511/4 obręb 0061 Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Nowodworskiej/Spokojnej,

 

w zakresie zmiany granicy terenu objętego wnioskiem polegającej na:

-         dodaniu działki nr ewid. 527/5 obręb 0061 Okunin.

 

Tytuł inwestycji po zmianie wniosku przyjął brzmienie:

„Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek ewidencyjnych o nr: 527/17, 527/6, 527/11, 527/12, 528/1, 511/4, 527/5 obręb 0061 Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Nowodworskiej/Spokojnej”.

 

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia. Dokumentacja w niniejszym postępowaniu dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 – pokój 325A (tel. 22 51 22 212).

 

Podpisał:

Z up. Burmistrza

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Sylwia Pakoca
(2021-10-11)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-10-12 13:28:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-10-12 13:29:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156