Proponowany porządek obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

Proponowany porządek obrad I Sesji Młodzieżowej  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Wybór Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
  4. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  6. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie sesji.

 

                                                          

 

Najstarsza Radna

Paulina Marjańska

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-11-03 14:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-11-03 14:13:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki