XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.
 6. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę polegającego na utrzymaniu pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pomocy rzeczowej oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
 11. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Tytusa Chałubińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Spełnionych Marzeń w Nowym Dworze Mazowieckim.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Wytworzył:
(2021-12-28)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-12-28 12:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki