☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXX/396/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Ochotniczą Straż Pożarną

UCHWAŁA NR XXX/396/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz Uchwały Nr LIII/536/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad użyczania herbu Miasta – Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim na sztandarze stowarzyszenia.

       2. Wykorzystanie herbu musi odbyć się w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek zgodnie z zasadami użyczania herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr LIII/536/06 Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006 r.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2021-12-29)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-01-28 13:25:59)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168