XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (30 sierpnia 2022) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad XXXIX NadzwyczajnejSesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia Nowodworskiego Klastra Energii (NKE) Odnawialnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen ( stawek taryfowych ) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
  9. Zamknięcie Sesji.
Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2022-08-25)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-08-26 09:43:04)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki