XLI Sesja Rady Miejskiej ( 25 październik 2022 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 25 pażdziernika 2022 roku o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL  Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.09.2022r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2023r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia cennika korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia cennika korzystania z hali, placów, boisk ze sztuczną nawierzchnią, boisk do siatkówki plażowej i kortów tenisa ziemnego przy ul. Sportowej 66 oraz Sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 Nowowdworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jarzębinowej (Budynki "A" i "B") w Nowym Dworze Mazowieckim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 17. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 18. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.
Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2022-10-18)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-10-17 12:29:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-10-18 14:24:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki