XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej ( 22 grudnia 2022 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 14:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2022-12-21)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-12-22 08:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki