Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 stycznia 2023 roku

 ZARZĄDZENIE NR  6/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór   Mazowiecki.

2.  Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

 2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMISTRZ -

/-/Jacek Kowal

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2023  z dnia 16. stycznia 2023r.

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  na rok szkolny 2023/2024

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

od 01 marca 2023r. od godz. 9:00

do 15 marca 2023r. do godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

od 16 marca 2023r.

do 17 marca 2023r.

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

17 marca 2023r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2023/2024.

21 marca 2023r. godz. 15:00

Składanie podań do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

do 24 marca 2023r. godz. 15.00

Uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

29 marca 2023r.

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

03 kwietnia 2023r. godz. 15.00

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

06 kwietnia 2023r. 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2023/2024.

07 kwietnia 2023r. godz. 12:00

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru, i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu,   oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

od 07 kwietnia 2023r.  od godz. 12:00

 do 14 kwietnia 2023r. do godz. 15:00

 

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

od 17 kwietnia 2023r.

do 19 kwietnia 2023r.

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

20 kwietnia 2023r. godz. 15:00

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2023/2024.

 

25 kwietnia 2023r. godz. 15:00

 

Składanie podań Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

do 28 kwietnia 2023r. godz. 15.00

 

Uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

05 maja 2023r.

 

 

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

10 maja 2023r. godz. 15.00

 

Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

15 maja 2023r.

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2023/2024.

16 maja 2023r. godz. 12:00

 

 

BURMISTRZ -

 /-/Jacek Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 16 stycznia 2023r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych

przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024

 

Rodzaj czynności

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły, wraz z załącznikami (wniosek do pobrania w szkole).

 

od 14 kwietnia 2023r. godz. 8:00

do 28 kwietnia 2023r. godz. 15:00

 

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

 

od 04 maja 2023r.

do 08 maja 2023r.

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 

09 maja 2023r. godz. 10:00

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2023/2024

 

11 maja 2023r. godz. 10:00

 

Składanie podań do komisji rekrutacyjnej
o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

 do 16 maja 2023r. godz. 15.00

 

Uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

19 maja 2023r.

 

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.

 

24 maja 2023r.  godz. 15.00

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

 

29 maja 2023r.

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do szkoły na rok szkolny 2023/2024.

30 maja 2023r. godz. 12:00

 Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

 

Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły, wraz z załącznikami (wniosek do pobrania w szkole).

 

od 30 maja 2023r. godz. 12:00

do 09 czerwca 2023r. godz. 15:00

 

 

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

 

od 12 czerwca 2023r.

do 14 czerwca 2023r.

 

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 

15 czerwca 2023r.  godz. 10:00

 

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2023/2024

 

20 czerwca 2023r. godz. 10:00

 

 

Składanie podań do komisji rekrutacyjnej
o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

do 23 czerwca 2023r. godz. 15:00

 

 

Uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

28 czerwca 2023r.

 

 

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.

 

03 lipca 2023r. godz. 15:00

 

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

06 lipca 2023r.

 

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do szkoły na rok szkolny 2023/2024.

 

07 lipca 2023r. godz. 12:00

 

       

BURMISTRZ -

/-/Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Alina Ochtyra
(2023-01-16)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-01-24 12:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki