Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 stycznia 2023r.

ZARZĄDZENIE  NR 15/2023

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 26 stycznia 2023r.

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego, w związku ze zgłoszonym wypadkiem przy pracy Pani Agnieszki Rudnickiej pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2023r, poz. 40) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009.105.870),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję z dniem 26 stycznia 2023r. zespół powypadkowy w składzie:

  1. Ewa Pałac – gł. specjalista ds. BHP,
  2. Lidia Bisialska  – przedstawiciel pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Burmistrz

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Ewa Pałac
(2023-01-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-02-07 15:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2023-02-07 15:24:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki