Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie : powołania komisji w celu zaopiniowania wniosków.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2023

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie : powołania komisji w celu zaopiniowania wniosków.

                    

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  oraz uchwały  Nr XXIX/340/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 marca 2013 roku             w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu  w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki;

zarządzam, co następuje:

 

§  1

 

W celu  zaopiniowania  wniosków  złożonych przez kluby sportowe w zakresie rozwoju sportu w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki w 2023 roku  powołuję komisje w składzie:

  1. Pan Jacek Gereluk             Sekretarz Miasta
  2. Pani Anna Jurkowska         Kierownik Kancelarii Burmistrza
  3. Pan Zenon Klimczewski      Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

§  2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2023-01-24)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-02-08 15:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki