XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej ( 28 lutego 2023 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku o godzinie 10:30.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/435/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury, zmienionej Uchwałą Nr LIV/480/10 Rady Miejskiej w nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/435/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury.
  6. Zamknięcie sesji.
Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2023-02-27)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2023-02-27 15:33:39)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki