L Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (30 maja 2023) - zaproszenie

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach L–Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w  dniu 30  maja 2023r. o godz. 1000 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,               ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2023r. i protokołu z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.04.2023r.
 5. Debata nad Raportem o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (ul. Partyzantów)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, oraz udzielenie bonifikaty (Wólka Górska).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Pileckiego)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości. ( gm. Jabłonna)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (ul. Leśna)
 19. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 20. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
(2023-05-23)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-05-23 15:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki