LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej ( 26 września 2023 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku o godzinie 12:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.(Nadwiślańska)
 13. Zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2023-09-22)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2023-09-25 12:11:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2023-09-25 12:15:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki