LV Sesja Rady Miejskiej ( 31 października 2023 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad LV Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 31 października 2023 roku o godzinie 10:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 2023 roku, oraz protokołu z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 11 października 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim na kadencję 2024 - 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie na kadencję 2024 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(ARMINOTTO ul. Bema)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(CASINO ul. Szpitalna)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(PROVITEL ul. Bema)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(MEDELLA ul. Szpitalna)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(BOOKMACHER ul. Bema)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(ZPR SA ul. Szpitalna)
 20. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 21. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2023-10-24)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2023-10-25 11:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2023-10-25 11:31:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki