LIX Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim ( 30 stycznia 2024 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej LVI z dnia 28.11.2023 roku, LVII z dnia 19.12.2023 roku, LVIII z dnia 29.12.2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVI/610/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody-drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących w nier. 19 obręb 8-08 przy ul. Paderewskiego 9 w Nowym Dworze mazowieckim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (ul. Sukienna)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (ul. Przemysłowa)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 16. Pojęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków.
 20. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 21. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2024-01-23)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2024-01-24 13:07:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2024-01-24 13:07:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki