LX Sesja Rady Miejskiej ( 27 luty 2024 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad LX Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku o godzinie 10:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej LIX z dnia 30.01.2024 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki miejskiej finansowanej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i za osiągnięcia w działalności sportowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, zawarunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz przyznania ekwiwalentu za wykonywanie innych zadań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.(Pileckiego)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (ul. Leśna/Towarowa)
 15. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 16. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.
Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2024-02-20)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2024-02-20 14:26:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2024-02-20 14:27:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki