LXI Sesja Rady Miejskiej - 25 marca 2024 - zaproszenie

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach LXI -Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 25 marca  2024r.    o godz. 900 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej LX z dnia 27.02.2024 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek zarejestrowanych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 18. Zamknięcie sesji.
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2024-03-22 14:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki