☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 61/3002

ZARZĄDZENIE   NR 61 /03

 

BURMISTRZA   MIASTA  NOWY  DWÓR  MAZOWIECKI

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

 

w sprawie  powołania komisji  przetargowej  celem  wyboru najkorzystniejszej

oferty na realizacji zadania  pn. "Przeprojektowanie ,wykonanie i uruchomienie

monitoringu  miasta  I i II etapu”  w Nowym Dworze Mazowieckim.

w trybie przetargu nieograniczonego

                    

Na podstawie art.30 .ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

jednolity tekst  ( j. t Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ) oraz zgodnie z art.20a ustawy

o zamówieniach publicznych (j. t Dz.U z 2002 r Nr 72 poz.664 wraz z poź. zmianami )

 

zarządza się co następuje:

§  1

 

Powołać komisję przetargową do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

w składzie :

 

1.Pan Jan Wieczorek - przewodniczący

2.Pan Marek Słomczyński                              

3.Pani Krystyna Wieruszewska                                    

4.Pan Piotr Rogński

     przy udziale :

5. Pan Wiesław Kozioł    -  Przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy monitoringu

6. Pan Włodzimierz Banasiak - Inspektor Nadzoru (  rzeczoznawca).

 

§  2

 

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z  regulaminem pracy stanowiącym  załącznik

do odrębnego zarządzenia .

 

§ 3

 

1.Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z oferentem.

 

§  4

 

Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

                                                                   

§  5

 

Zarządzenie  wchodzi z dniem podpisania.

 

                                                                                                                   Burmistrz Miasta

                                                                                                                   Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 10:34:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 10:40:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380