Zarzadzenie Nr 52/2003

Zarządzenie  Nr  52 / 2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  15 lipca  2003 r.

 

 

 

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2                   w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 1,2,8  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

                                                            §  1

 

 

Powierza się stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2  w Nowym Dworze Mazowieckim   – Pani Jadwidze Zawiślak na okres od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r.

 

 

                                                           §  2

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 12:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 12:56:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki