Zarzadzenie Nr 55/2003

Zarządzenie nr  55 / 2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 lipca  2003 r.

 

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

                                                            §  1

 

 

Udziela się pełnomocnictwa Pani Zofii Misiak – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiącego załącznik do zarządzenia.

 

 

                                                           §  2

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 12:34:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 12:41:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki