☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Nr 62/2003

Zarządzenie Nr 62/2003

 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia   1 września 2003 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej celem wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania :

„Podział     nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Inżynierskiej, Chemików, Partyzantów, Mazowieckiej i Legionów, zabudowanych boksami garażowymi ”

w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.)  oraz zgodnie z art. 20a ustawy o zamówieniach publicznych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołać komisję przetargową  do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

 

1.      Andrzej Szakuro                     -                      przewodniczący

 

2.      Alicja Piekarska

 

3.      Marek Słomczyński

 

4.      Małgorzata Ciszewska             -                      sekretarz.

 

§ 2.

 

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z regulaminem pracy wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/03  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 6 stycznia 2003 roku.

 

§ 3.

 

1.      Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.      Komisja zakończy pracę  z dniem podpisania umowy z oferentem.

 

§ 4.

 

Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                                                  Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 10:58:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 11:03:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380