Zarządzenie Nr 65/2003

Zarządzenie  Nr 65/2003

 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

z  dnia   23 września   2003 r.

 

 

w sprawie  ustalenia składu komisji dokonującej II  przetargu  ustnego   nieograniczonego  w dniu  24 września  2003  r.    na zbycie  nieruchomości  stanowiącej  własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Modlińskiej 10 m 17.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność  gminy  (Dz. U. Nr 9 z dnia 21.01.1998 r., poz. 30 z póź. zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia przetargu    w składzie:

 

1. Przewodniczący -  Alicja Piekarska

2. Członek -  Grażyna Szewczyk

3. Członek -  Zdzisław Bartkowski

4. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

 

 

§2

 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

 

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza Miasta

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 10:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 10:45:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki