☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Nr 70/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 70/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 07 października 2003 r.

 

 

uchylające Zarządzenie Nr III/Z/10/2000 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 23 maja 2000r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Uchylam Zarządzenie nr III/Z/10/2000 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 23 maja 2000r w sprawie: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji Archiwum Zakładowego obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-10-08 14:50:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-10-08 14:52:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036