☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 86/2003

Zarządzenie Nr 86/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 grudnia  2003 r.

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
               Na podstawie art. 126  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 z póż. zm.) zarządzam, co następuje :

§  1

         Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych na rok 2003 w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2003 :
 1/ uchwałą Nr XIV / 150 /2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 2003.12.29 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2/ zarządzeniem Nr 85 /2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2003.12.29 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.

 

Burmistrz Jacek

Miasta  Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-01-08 14:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-01-08 14:33:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036