☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 1/05

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 1 /2005

 

Burmistrza  Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki

 

z  dnia   3 stycznia 2005 r.

 

w sprawie: zmniejszenia normy czasu pracy w miesiącu styczniu 2005 r. 
za święto przypadające  w dniu 1 stycznia 2005 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r.,
Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustalam:

 

§ 1

 

W miesiącu styczniu 2005 roku podstawowa norma czasu pracy wynosi
160 godzin.

§ 2

 

Za dzień 1 stycznia 2005 r. (sobota)  pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymają dzień wolny w dwóch terminach tj. 7 lub 10 stycznia 2005 r.

 

§ 3

 

Za terminy udzielenia dnia wolnego odpowiedzialny jest naczelnik/kierownik wydziału, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości pracy Urzędu,
a w szczególności bieżącą obsługę interesantów.

 

§ 4

 

Pracownicy zatrudnieni na jednoosobowych stanowiskach pracy termin dnia wolnego ustalają z bezpośrednim przełożonym.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Pani Marii Sochockiej.

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-06-21 11:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-06-21 11:28:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380